انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

به نام خالق هستی 

پرستاری استفاده از معیارهای کلینیکی برای مراقبت بهتر، بهبود، توانمندسازی، نگهداری و باز یافتن سلامت افراد و مقابله با مشکلات سلامت برای رسیدن به یک زندگی با کیفیت از زمان بیماری تا مرگ است . گروه پرستاری این دانشکده نیز در نظر دارد با تکیه بر مفهوم مراقبت و با نگاهی جامعه محور، کل نگر و انسانی در راستای تربیت دانش آموختگان پرستاری گام بردارد، امید است که مورد قبول ایزدمنان قرار گیرد.          

                                                              سکینه معانی  

                                                             مدیر گروه پرستاری 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 برنامه ریزی ترمی
 برنام کارآموزیها
 لوگ بوک پرستاری
 اعضای غیر هیأت علمی و مربیان همکار